อนุทิน 166866 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๗

การสอน การเรียนเบื้องต้น เป็นเพียงขั้นพื้นฐานที่ตัวเราต้องทราบและเรียนรู้อะไรบ้าง…แตกต่างกับการใช้ชีวิตจริง ๆ มากมายเลย…เรื่องบางเรื่องถูกสอนให้เป็นคนดี ทำดี แต่ชีวิตจริงเราเจอเหตุการณ์อะไรมากมายกับตัวของเราเอง…บางเรื่องในเรื่องของการถูกสอนมาดีก็มิใช้ได้เสมอไป กับโลกของความเป็นจริง ทุกเรื่องมีความอดทน อดกลั้น เข้ามาเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตทั้งนั้น…นี่ล่ะ โลกมนุษย์…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)