อนุทิน 166865 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๖

ผ่านไป ๒๐ ปี แห่งศตวรรษที่ ๒๑…เหลืออีก ๘๐ ปี กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เห็นผลค่อนข้างช้า…คงอยู่ไม่ทันได้ชื่นชมผลจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)