อนุทิน 166864 - prayat duangmala

ปั่นจักรยาน ได้ข้อคิด ว่าความทุกข์ของมนุษย์และความสุข เกิดได้ 2 ทาง ทางกาย โดยการแสวงหาชื่อเสียง เงินทอง ลาภ ยศ ..ขณะเดียวกันก็เกิดความทุกข์เพราะการแสวงหานั้นเจอกับอุปสรรคนานับประการ.. สุขทางจิต คือแสวงหาได้จากทางกาย เมื่อพบเจอปัญหา และขาดที่พึ่ง จึ่งมุ่งเน้นเข้าหาสัจธรรม พบทางสว่างที่จริงแท้ก็เดินต่อไป พบมรรคผล เพราะตัดกิเลส อุปทาน อัตตาได้

เขียน 16 Jan 2020 @ 12:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องค้นพบด้วยตัวเองค่ะอาจารย์