อนุทิน 166860 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๕

ไม่เคยกลัวคนทำงานที่เป็นระบบ…แต่กลัวคนที่ทำงานไม่เป็นระบบ และไม่เปิดใจรับความคิดเห็นกับคนที่ทำงานเป็นระบบ…การทำงานที่เป็นระบบสืบเนื่องมาจากการสร้างกระบวนการทางความคิดของตนเอง

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)