อนุทิน 166851 - ต้นโมกข์

การวิจารณ์: มนุษยศาสตร์ในใจกลางของการศึกษาแบบองค์รวมในโลกที่ใช้เทคโนโลยี ตอนที่ 1

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ไม่ได้ทำให้การศึกษาทางมนุษยศาสตร์ลดความสำคัญลง เราจำเป็นต้องใช้มนุษยศาสตร์ในการทำความเข้าใจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีของเราต้องมาทำความเข้าใจมนุษยศาสตร์เช่นกัน ทูตอิสระ Tommy Koh กล่าว

สิงคโปร์: เรากำลังจะผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

การปฏิวัติครั้งแรกเป็นเรื่องของเกษตรกรรม ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว มนุษย์หยุดการเก็บของป่าเพื่อการยังชีพ พวกเขาเรียนรู้การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารมีการปรับปรุง และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะอยู่ในที่แคบๆ และนำไปสู่การเกิดขึ้นของหมู่บ้าน เมืองเล็ก และเมืองใหญ่

การปฏิวัติครั้งที่ 2 เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มต้นในศตวรรษที่ 18 และเร่งรัดในศตวรรษที่ 19 ถึง 20 การปฏิวัตินี้เกิดขึ้นโดยการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ (steam engine), ไฟฟ้า, และการผลิตเพื่อมวลชน (mass production) การวิจัยครั้งที่ 3 เริ่มต้นในทศวรรษที่ 1960 ด้วยการเริ่มมีคอมพิวเตอร์, สารกึ่งตัวนำ (semi-conductors), คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, และอินเตอร์เน็ท และเรายังอยู่ในยุคนี้

การปฏิวัติครั้งที่ 4 เริ่มเมื่อขึ้นศตวรรษที่ 21 มันก่อสร้างมาจากการปฏิวัติครั้งที่ 3 เพราะมันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการ digital เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรม ก่อให้เกิดบริษัทที่ทำให้บริษัทแบบดั้งเดิมสั่นคลอน (disrupt the status quo) เช่น Airbnb, Grab, และ Alibaba

แปลและเรียบเรียงจาก

Tommy Koh. Commentary: Humanities at the heart of a holistic education in a tech-driven world.

เขียน 15 Jan 2020 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)