อนุทิน #16685

แปลได้หลายอย่าง ได้แก่ อึด อุตสาหะ พยายาม อดทน รวมทั้งแปลว่า การละเว้น ป้องกันตนจาก หรือแปลว่า ความลับ หรือ ขโมย ก็ได้
@16589">จาก@16589 มักจารึกคำนี้กันไว้ในสุสานคนจีนด้วยค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)