อนุทิน 16685 - ภูสุภา

แปลได้หลายอย่าง ได้แก่ อึด อุตสาหะ พยายาม อดทน รวมทั้งแปลว่า การละเว้น ป้องกันตนจาก หรือแปลว่า ความลับ หรือ ขโมย ก็ได้
@16589">จาก@16589 มักจารึกคำนี้กันไว้ในสุสานคนจีนด้วยค่ะ

เขียน 29 Jul 2008 @ 00:12 ()


ความเห็น (0)