อนุทิน 166845 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๐

ความรู้ จะอยู่คู่กับความไม่รู้…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)