อนุทิน 166829 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๒

มีความเข้าใจว่า…เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมเสมอ ๆ สิ่งที่ทำได้ คือ การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)