อนุทิน 166822 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๐

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ…การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร Growth Mindset For HR หลักสูตร Change Mindset For HR หลักสูตร Coaching for Leaders สนใจศึกษาได้ตาม Link นี้ค่ะ…

https://www.gotoknow.org/posts/674385#0ความเห็น (0)