อนุทิน 166818 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๗

เพียงรู้เท่าทันโลก…Social…คนอื่น เท่านี้ก็สามารถอยู่รอดแล้วค่ะ…จงมีชีวิตเพื่อความอยู่รอด โดยที่ไม่เอาเปรียบ+เบียดเบียนตนเองและคนอื่นค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)