อนุทิน 166817 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๖

มีคนคิดว่า ย่าบุษรวย…สรรหานั่น โน่น นี่ มาเพื่อให้ย่าบุษหลงทิศ…หย่าหวังค่ะ!!! รุ่นนี้แล้ว อย่ามาหลอกกันสะง่าย ๆ ระวัง!!! ย่าบุษจะหลอกกลับให้…เขาเรียกว่า “ปัญญาที่เหนือปัญญาของคนไงคะ” คริ ๆ ๆ…อะไรมันไม่พ้นสองมือของเราที่ลงมือทำด้วยตัวเราเองหรอกค่ะ…ไม่เหนื่อยกาย แล้วไฉนจะได้สิ่งของ ของเรามาเล่าคะ…อย่าคิดทำอะไรที่มันเป็น easy bussiness…มิมีค่ะ ต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเอง ต้องยึดหลัก “easy life…natual…simple…make by myself…and Do not make others suffer” คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)