อนุทิน 166816 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๕

AI หรือจะสู้ปัญญาของมนุษย์…ปัญญาที่เหนือปัญญาด้วยกันเอง

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)