อนุทิน 166815 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๔

โลกปัจจุบันน่ากลัวมาก…แต่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเป็นสำคัญ ไม่โลภ ไม่อยากได้ ไม่ทำร้ายผู้อื่น มีความเป็นมิตรต่อทุก ๆ คน เป็นหลัก…สุดท้าย สิ่งร้าย ๆ จะผ่านพ้นไปด้วยกรรมของมันเอง…ทุกเรื่อง ไม่พ้น “กฎแห่งกรรม” ตามคำสอนของพระพุทธองค์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)