อนุทิน 166813 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๒

ปัญญาบารมี…พิจารณาธรรมในธรรม…และจะเห็นสิ่งที่บางคน ไม่เคยเห็น…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)