อนุทิน 166801 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๐๘

เรื่องทุกเรื่อง…มีทั้งด้านดี-ไม่ดีเสมอ…เกือบไปกับการมองคนในแง่ไม่ดี เพราะเคยผ่านประสบการณ์กับคนที่ไม่คิดดีต่อเรา…แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี…ขอบคุณในการกระทำของฉัน และความปรารถนาดีของเธอ…โลกสมัยนี้ ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองทุกเรื่อง แต่ต้องระมัดระวัง ๆ มากก็จะกลายเป็นความหวาดระแวง คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)