อนุทิน 166782 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงนี้รับอ่านงานวิจัยที่ยื่นขอจริยธรรม 2 เรื่อง

ก็เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งเป็นการฝึกคิด ฝึกสมอง ได้เรียนรู้ ที่สำคัญบางเรื่องเอามาใช้ประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เราลองประเมินตนเองดูว่าใน 10 ปี ข้างหน้าจะมีความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้เราจะต้องสนใจดูแลเอาใจใส่ตนเอง โดยเฉพาะปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น การกิน การออกกำลังกาย เป็นต้น

เขียน 09 Jan 2020 @ 13:02 ()


ความเห็น (0)