อนุทิน 166780 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๘

การทำหน้าที่หักเงิน…มิใช่มีหน้าที่หักเงินอย่างเดียว คงต้องมีหน้าที่ทำเรื่องรายละเอียดของบัญชีคุมลูกหนี้และรายละเอียดของการจ่ายเงินในแต่ละวันด้วย เพราะนี่คือ เจ้าหน้าที่การเงิน และในแต่ละวันของการรับ - จ่ายเงินในแต่ละวัน บัญชีการรับ - จ่ายเงินต้องตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่บัญชีด้วย นี่คือ หลักง่าย ๆ ของการบริหารจัดการ เพราะไม่เช่นนั้น จะต้องมานั่งปวดหัว นั่งแก้ไขปัญหามิรู้วาย

เรียนรู้…ด้วยประสบการณ์ตรงของฉันเองความเห็น (0)