อนุทิน 166779 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๗

สตง. เริ่มจะเข้าตรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๒…เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับตรวจงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง…ประสบการณ์ที่ได้พบตรงกับ สตง. ตอนปี ๒๕๖๐ ที่เข้ามาตรวจมอ…สิ่งหนึ่งที่เข้าพบ สตง.ของฉัน คือ วิธีการได้สื่อสารกับ สตง.ด้วยวาจา เวลาเราทำงานด้วยความถูกต้อง ซื่อตรง บอกได้เลยว่า “ไม่ต้องกลัว แต่กล้าที่จะพูด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีหลักการ และหลักฐานให้ตรวจสอบ เพราะ สตง.ต้องการความถูกต้องและความเป็นจริง” จึงจะสามารถนำพามหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใสได้…การกระทำที่ถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจใคร แต่สุดท้ายเมื่อ สตง.มาตรวจ จะกลายเป็นถูกต้อง+ถูกใจของทุก ๆ คน เพราะทำงานบนหลักธรรมาภิบาล

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)