อนุทิน 166773 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๓

เริ่มเข้าใจว่า…”ทำไม คนดีจึงมีน้อยลง”…เพราะคนที่ตั้งใจทำความดี มักมีคนไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ ผิดแปลกกับคนบนโลกมนุษย์ ที่มีความต้องการสูงงงงงงงงงงง… คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)