อนุทิน 166746 - ต้นโมกข์

แนวคิดในเชิงมนุษยวิทยาการแพทย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทกว้างๆ

นั่นคือความเจ็บป่วยกับโรค

โดยที่ความเจ็บป่วยจะขึ้นกับสังคมและวัฒนธรรม

ในขณะที่โรค จะกำหนดโดยแพทย์สมัยใหม่เท่านั้น

โดยที่โรคเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจตามแพทย์สมัยใหม่วินิจฉัย โดยที่ไม่คำนึงถึงสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ที่ประชาชนเหล่านั้นอยู่

ความคิดเกี่ยวกับร่างกายตามทัศนะแพทย์สมัยใหม่ ยังมีสถาบัน พวกโรงพยาบาล คลินิก โรงเรียนแพทย์ และการปฏิบัติตนระหว่างคนที่โรคกับแพทย์

การแยกระหว่างร่างกายกับจิตใจ น่าจะเห็นได้ชัดเจนในศตวรรษที่ 17 โดยมีปรัชญาของเรเน่ เดส์การ์ต เป็นจุดเริ่มต้น

ต่อมาการใช้อำนาจระหว่างหมอที่เชี่ยวชาญกับคนที่มีโรคเป็นไปด้วยความสลับซับซ้อน

เขียน 06 Jan 2020 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)