อนุทิน 166740 - มืด

มืด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่งต่อความดี ความช่วยเหลือ…. เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง มีธุรกิจและมีฐานะที่มั่นคง ผมได้พบเจอกับเพื่อนคนนี้บ่อยๆ และได้พูดคุยกันเป็นประจำ แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ได้มีเวลาพูดคุยกันนานเป็นพิเศษ เพราะผมจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้เอารถบรรทุกไปขนสัมภาระย้ายบ้านให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผมเคยติดตามในสมัยที่ผมช่วยราชการที่ ศอ.บต. เพื่อนก็รับปากว่าจะให้รถพร้อมกับลูกน้องไปช่วยยกของให้ท่าน ในขณะเดียวกันเพื่อนคนนี้ก็มีความทุกข์ใจเรื่องค่าปรับที่ทางราชการต้องปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า สองล้านบาท ที่เกิดจากก่อสร้างล้าช้า แต่ไม่อยากจะทิ้งงาน ผมก็เลยรับปากกับเพื่อนว่าจะปรึกษากับอดีตผู้บังคับบัญชาให้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่พอจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากอดีตผู้บังคับบัญชาสำเร็จลงด้วยดี เพื่อนผมมีทางออกสำหรับค่าปรับจำนวนมาก และในขณะเดียวกันเพื่อนผมยังส่งต่อความดีให้กับผมโดยบอกว่ามีข้าราชการท่านหนึ่งต้องการจ้างคนงานถางสวนยางกว่า 30 ไร่ ให้ผมหาคนงานให้ ผมเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยชาวบ้านไม่ค่อยมีงานทำ เลยบอกชาวบ้านแถวนั้นให้รวมตัวกันได้ซัก 10 คนเพื่อรับเหมาถางสวนยาง ซึ่งค่าจ้างรวมๆ ประมาณ ห้าหมื่น พอให้ชาวบ้านมีรายได้บ้างในช่วงนี้ ไม่นึกเลยว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือกันเป็นทอดๆ ให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์อยู่อย่างมีความสุข อดีตผู้บังคับบัญชาผมได้ขนย้ายสัมภาระเรียบร้อย เพื่อนผมมีทางออกสำหรับธุรกิจ ประชาชน มีรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ###ผมสุขใจที่ได้เป็นคนกลางในการส่งต่อความดี## สุขที่ได้ทำส่งต่อความดี

เขียน 06 Jan 2020 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)