อนุทิน 166729 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๓

เห็นด้วย…กับคำว่า “ไม่มีใครเก่งกว่าใคร…เพียงแต่ใครถนัดอะไรมากกว่ากัน”…เพราะมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ จะอยู่ได้ด้วยการอาศัย พึ่งพาซึ่งกันและกัน…การศึกษาควรปรับเปลี่ยนระบบใหญ่หรือไม่?…เสมือนกับที่การสอบแข่งขันกันนั้น เป็นเพียงแค่กระพี้ มิใช่เนื้อไม้ที่แท้จริง…เพราะการวัดคนที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาจาก “ความรู้ + ทักษะ + ความสามารถที่แท้จริง”…มีความเข้าใจที่เกิดขึ้นภายในใจว่า…ทุกสิ่งของการศึกษา ณ ขณะนี้ และที่ผ่านมา รวมถึงในอนาคต คือ “การพัฒนา”…เทคโนโลยี เข้ามาช่วยจัดการ เป็นเครื่องมือ สื่อกลางในการช่วยพัฒนาคุณภาพของคน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)