อนุทิน 166728 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๒

รู้แต่ปริยัติ…แต่ไม่ปฏิบัติ ก็เปรียบเสมือนหนูที่ขุดรูไว้…เพราะยังไม่ได้อยู่…ดังนั้น ความรู้ + การปฏิบัติ คือ ๕๐ : ๕๐…คนส่วนมากจะเป็นในส่วนแรกกันเสียมากกว่า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)