อนุทิน 166719 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๙

ชีวิตมนุษย์…ของแต่ละคน มิจำเป็นจะต้องเหมือนกัน…มีบางเรื่องที่เหมือน และมีบางเรื่องที่แตกต่าง…มนุษย์มีความเหมือนที่ตั้งอยู่บนความแตกต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)