อนุทิน 166661 - ต้นโมกข์

สำนวน to play it by ear= เล่นโดยใช้หู

ความหมาย ตัดสินใจในการทำบางสิ่งโดยคำนึงถึงแต่สถนการณ์ โดยที่ไม่มีแผนมาก่อน เช่น

I’m not sure how long I’ll stay at the party. I’ll play it by ear.

ฉันไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่งานเลี้ยงนานขนาดใหญ่ ฉันรอดูสถานการณ์ก่อน

…………………

เขียน 28 Dec 2019 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)