อนุทิน 166658 - อาจารย์ต้น

สำนวน a wet blanket= ผ้าห่มที่เปียก

ความหมาย คนที่มองไม่แง่ลบ และทำให้ความสุขของคนอื่นมีแต่ความทุกข์ เช่น

We were all having a good time until Jack walked in and started acting like a wet blanket.

เรทุกคนล้วนมีความสุข จนกระทั่งแจคเดินเข้ามา และแสดงอาการเหมือนที่ให้พวเราไม่มีความสุขเสียกระนั้น

…………………

เขียน 27 Dec 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)