อนุทิน 166655 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๙

อากาศเช้านี้ ที่เมืองสองแคว กลับมาเย็นอีกครั้งกับ ๒๓ องศา อากาศมัว ๆ สลัว ๆความเห็น (0)