อนุทิน 166649 - ต้นโมกข์

สำนวน to face the music= ฟังเสียงดนตรี

ความหมาย ยอมรับความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปแล้ว เช่น

Mary broke a dining room window and had to face the music when her father got home.

แมรี่ทำหน้าต่างห้องอาหารแตก และพร้อมที่จะยอมรับผิดเมื่อพ่อของหล่อนาถึงบ้าน

…………………

เขียน 26 Dec 2019 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)