อนุทิน 166645 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๖๕

สรุป : ผลงานของอาจารย์ภัคร สะดุดนิดหนึ่ง เรื่อง บทความวิชาการ…สำหรับเกณฑ์ใหม่ สับสน วกวน คริ ๆ ๆ…น่าจะมีปัญหากับทางสายวิทย์มากกว่าในเรื่องการเขียนบทความ…แต่สำหรับสายสังคม ไม่น่ามี แต่มีประเด็นตรงเกณฑ์ใหม่ (นำข้อความเดิมที่เกณฑ์เดิมมีไว้ออก แต่เกณฑ์ใหม่กลับไม่มีข้อความนั้น)…นี่ล่ะ!!! ที่เขาจะฟ้องร้องกัน ไม่ใช่นึก คิด อะไรก็ทำกันได้ตามอำเภอใจ…ตีความกันแล้วกับมอใหญ่และหลาย ๆ มอ รวมทั้ง สกอ. ลูกแม่ขอยังไม่ส่งตอนนี้ อีกภายใน ๑ ปี ค่อยมาว่ากันกับวิจัยอีก ๑ เรื่อง ที่กำลังดำเนินการต่อ…(แต่เสียดายนิสัยของหนูช่างเหมือนแม่เสียจริง ๆ อยากทำอะไร ต้องทำให้ได้ตามที่ตัวเองวางแผนไว้…สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คนอื่นชอบคิดว่าพวกเรา ไม่ปล่อยวาง…แต่ความจริง มันคือ “ความมุ่งมั่น ตั้งใจมากกว่า” เพราะสิ่งนี้ แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะนำมายังผลงานของตนเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)