อนุทิน 166630 - อาจารย์ต้น

สำนวน an armchair expert= ผู้เชี่ยวชาญแบบเก้าอี้โยก

ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่วิชาใดวิชาหนึ่งอย่างลึกซึ้ง แต่มีประสบการณ์ หรือเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นจริงเกี่ยวเรื่องนั้นน้อย เช่น

-I can give you a lot of advice about driving.

ฉันสามารถให้คำแนะนำกับเธอเกี่ยวการขับรถได้

-But you’ve never driven in your life. You’re just an armchair expert.

แต่เธอไม่เคยขับรถจริงในชีวิต เธอเป็นเพียงหนอนตำราเท่านั้น

…………………

เขียน 24 Dec 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)