อนุทิน 166625 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๙

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของเจ้าลูกชายจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วกับเล่มสมบูรณ์…อาจารย์ภัคร เตรียมส่งยื่นผลงานขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวันนี้…ผลงาน ๒ ชิ้น กับบทความซึ่งลงตีพิมพ์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก ๑ เรื่อง…ซึ่งเป็นฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ทั้ง ๒ แห่ง…เพื่อขอผลงานให้ตำแหน่งสูงขึ้น จากการเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญามา และได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของ มรภ.พิบูลสงครามมาได้ครบ ๔ ปีกว่า ๆ…เป็นไปตามเป้าหมายที่นาย Plan ไว้ตั้งแต่แรก…และสำหรับปีนี้ นายบอกแม่ว่า…”ผลงานภัครยังมีออกมาอีกหลายเรื่อง”…นี่คือ หน้าที่ของนายที่ดำรงตำแหน่งเป็นสายวิชาการ ต้องสร้างผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวของนายเองค่ะ…รอฟังผลนะคะ…ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลลูก…เส้นทางที่นายเลือกเดินด้วยตัวของนายเอง มิใช่แม่บุษฝากนะคะ คริ ๆ ๆ…(ผลงานเท่านั้น ที่จะนำมาพิสูจน์ ด้วยตัวของนายเอง)

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)