อนุทิน 166624 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๘

เตรียมทำโครงการหลักสูตรทฤษฎีความคิด หมวก ๖ ใบ…หลักสูตร Growth Mindset และหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอีก ๓ หลักสูตร ให้กับบุคลากรที่สนใจ…ค่าลงทะเบียนก็ถูกกว่าเอกชน นี่คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ที่ไม่ได้นึกถึงกำไรมากมายให้กับมหาวิทยาลัย แค่พออยู่ได้…สิ่งสำคัญนึกถึง “การพัฒนาประเทศเป็นหลัก”…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)