อนุทิน 166623 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๗

ระยะนี้…สังเกตว่า ใน Facebook มีเฟสของ Indiana State University และดาราที่จบเรื่องการบริหารจัดการ เรื่อง HR เข้ามาส่องในเฟสของย่าบุษหลายคนล่ะ!!!…น่าจะมีอะไรสักอย่าง??? (ได้แต่แอบสงสัย…คริ ๆ ๆ)

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)