อนุทิน 166622 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๖

เมื่อวาน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒…ช่วงเช้า มีนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับปริญญาเอก มาขอให้ย่าบุษให้ข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ…สัมภาษณ์เกือบชั่วโมงทางโทรศัพท์…หนุ่มน้อยได้ข้อมูลไปมากมายในการทำวิจัย จากประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับคนมาเกือบ ๓๐ ปี…สุดท้ายพ่อหนุ่มน้อยคนนี้ บอกกับย่าบุษว่า…”สมกับเป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลจริง ๆ…มีข้อมูลการพัฒนาคนที่เชี่ยวชาญจริง ๆ มีการปรับ ประยุกต์ แนะนำ ในเรื่องการพัฒนาคนของประเทศไทยได้อีก…ท่านถอดความรู้จากประสบการณ์ของท่านเองมามากมายในการทำงาน เพื่อบอกให้สังคมได้รับรู้อะไรบางอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา”…สุดท้าย ย่าบุษ ฝากให้พ่อหนุ่มน้อยนำไปต่อยอดของการพัฒนาคนของเมืองไทยนะคะ

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)