อนุทิน 166597 - ต้นโมกข์

ชนชั้นสูงอ้างแต่เรื่องความรักชาติ ซึ่งเป็นสิ่งพวกเขาไม่เชื่อถือ ตอนจบ

มันเป็นความจริงที่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากบางส่วนของวัฒนธรรมไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คนแก่ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกแล้วชอบให้เยาวชนหมอบคลาน และไม่ตั้งคำถามกับการประเมินของพวกเขา แต่หากเธอเป็นผู้น้อย ทำไมจึงไม่สามารถตั้งคำถามกับคนมีอำนาจได้ หากพวกเขาทำผิด คุณต้องการให้บรรทัดฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหรือ? คุณต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนมันหรือไม่?

ประชาชนสามารถเกลียดประเทศพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประเทศนั้นได้รับความทุกข์จากความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำแบบสุดขั้ว พวกหัวรุนแรง และไม่มีความอดทนต่ออะไรเลยก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำลายและขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างลงไป นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องการทำงานเพื่ออนคตที่ดีของประเทศของตน

การรับรู้ผิดๆ และความไม่มั่นคงทางวิชาการ โฆษณาชังชาติก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความกลัวการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนำเท่านั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Atiya Achakulwisut. Elite hide behind phoney shield of patriotism.

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1807359/elite-hide-behind-phoney-shield-of-patriotism

เขียน 19 Dec 2019 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)