อนุทิน 166596 - ต้นโมกข์

  1. บริโภคให้น้อย

แต่สร้างสรรค์ให้มากขึ้น!

เขียน 19 Dec 2019 @ 18:32 ()


ความเห็น (2)

รับทราบ/ถือปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคให้น้อยลงน่ะครับครู 55

เขียนเมื่อ 

555+