อนุทิน 166590 - อาจารย์ต้น

ชนชั้นสูงอ้างแต่เรื่องความรักชาติ ซึ่งเป็นสิ่งพวกเขาไม่เชื่อถือ ตอนที่ 4

พวกผู้ชนะฝ่ายขวาไม่สนใจเรื่องปัจจัยต่างๆในการลุกฮือของการประท้วงที่ฮ่องกงหรอก รวมถึงความทะเยอทะยานของคนฮ่องกง โดยเฉพาะพวกวัยรุ่นที่ต่อต้านการนโยบายแบบเข้มของจีนด้วย การประท้วงของฮ่องกงเป็นเรื่องประชาธิปไตย และต้องการอย่างถึงที่สุดของอิสรภาพที่มากขึ้นในหมู่เยาวชน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆด้วย

มันเป็นความตื้นเขินที่วรงค์ลดทอนการประท้วงของคนฮ่องกงที่เข้าใจประชาธิปไตยแบบผิดๆ

เหตุผลอันสั่นคลอนผ่านการอ้างว่าคนไทยต้องผนึกกำลังกันรักษาความสุดยอดของวัฒนธรรมไทย, ประเพณีที่ยิ่งใหญ่, ความใจดี, และความสุภาพ

นี่คือการสรุปรวมแบบไม่จริง วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่กว้างขวางมาก ในแง่หนึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการเห็นพ้อง ที่เกิดขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น มันมีความหลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีอะไรเป็นที่สุดสำหรับวัฒนธรรม

แปลและเรียบเรียงจาก

Atiya Achakulwisut. Elite hide behind phoney shield of patriotism.

เขียน 18 Dec 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)