อนุทิน 166575 - ต้นโมกข์

ชนชั้นสูงอ้างแต่เรื่องความรักชาติ ซึ่งเป็นสิ่งพวกเขาไม่เชื่อถือ ตอนที่ 1

ทำไมเราไม่สามารถจะเกลียดประเทศของเราได้?

จริงๆแล้ว เราสามารถเกลียดมันได้ เราสามารถเกลียดในเรื่องความเหลื่อมล้ำของรายได้ ที่มีคนเพียง 1% ร่ำรวยที่สุด เราสามารถเกลียดระบบราชการที่ทำแบบเช้าชามเย็นชาม และระบบที่ไม่ทำหน้าที่ของมันเอง ซึ่งมีแต่การฉ้อโกง และเราสามารถเกลียดยิ้มแบบไทย หากเราเชื่อว่ามันเป็นการซ่อนข้อเท็จจริงที่น่าเกลียดของความรู้สึกของเรา

เราสามารถเกลียดทุกๆสิ่ง เราสามารถเกลียดสิ่งที่เลว และสิ่งที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเอง เราสามารถกรอกตาไปรอบๆ และกล่าวว่า “นี่คือประเทศไทย” เราสามารถวิพากษ์และบ่นตราบเท่าที่เรายังอยู่ในกฎหมาย และเคารพในความเหมาะสมของมนุษย์

เป็นความจริงที่ว่าการเกลียดชังเป็นลักษณะเชิงลบ และไม่สามารถจะเป็นเครื่องมือที่ให้แรงดลใจกับประเด็นใหม่ได้ แต่มันไม่เป็นอาชญากรรมในการเกลียดสังคมไทยและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่จงเกลียดจงชังสังคมและวัฒนธรรม ที่กำลังมีแรงดลใจในการเปลี่ยนแปลงพวกมัน

แปลและเรียบเรียงจาก

Atiya Achakulwisut. Elite hide behind phoney shield of patriotism.

เขียน 15 Dec 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)