อนุทิน 166572 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๔

ได้อ่านข้อความของอาจารย์ท่านหนึ่ง…ซึ่งมีความคิดว่า “ทำไมต้องให้ตนเองไปหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย…ทำไมไม่ให้ผู้บริหารหารายได้ให้กับบุคลากร”…เอ!!! เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า กับความคิดแบบนี้…ลองคิดอีกมุมหนึ่งว่า “หากมหาวิทยาลัยไม่มีเงินจ้าง…เขาจะจ้างคุณไปเพื่อ???”…ชั้นปัญญาชนแล้วนะคะ…ภาครัฐปรับเปลี่ยนวิธีการปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองมาก็นานแล้ว…ยิ่งปัจจุบัน มิมีที่จะให้ภาครัฐมาเลี้ยงแล้วค่ะ นอกจากหารายได้ช่วยเหลือ ตนเองกัน…ไม่ช่วยหา ก็เลิกจ้าง มีเท่านั้นค่ะ…ขนาดพ่อ แม่ เลี้ยงลูก พอจบการศึกษา เขาก็ให้หาเลี้ยงชีพตัวเองกันทั้งนั้นค่ะ มิมีที่จะเลี้ยงตลอดไปหรอกค่ะ…นาอนาถใจ…แบบนี้ เขาเรียกว่า “เลี้ยง…ไม่รู้จักโต”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)