อนุทิน 166564 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๐

จัดทำ Job Description รายตำแหน่ง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.พิบูลสงคราม กว่าจะเสร็จได้…เล่นเอาเกือบท้อ แต่พอสำเร็จแล้ว ก็จะ Happy เตรียมให้น้อง เจ้าหน้าที่ ทำเข้าเล่ม และนำแขวนไว้บน Website เพื่อจัดทำให้เกิดระบบการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)