อนุทิน 166538 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ความดี ๔ ระดับ พูดถึงเรื่องการทำความดีไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ถ้าตีความไม่เหมาะสม เพราะไม่รู้ว่าความดีคืออะไร และจะต้องทำอะไรบ้างที่ดี บางคนก็อาจจะบอกว่าความดีคือสิ่งที่ทำแล้วบัณฑิตรับรอง ว่าเป็นสิ่งดี จะต้องรอบัณฑิตที่ไหน มารับรองตลอดเวลา ง่ายที่สุด คือตีความว่า ความดี คือสิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น ที่คิดขึ้นมานี้ก็เพื่อจะสอนให้นักเรียนคิดได้ง่ายๆ ซึ่งคนทั่วไปควรจะทำความดีประเภทที่ ๑ ให้ได้ก่อน เพราะเขาจะไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครในโลกนี้ และจะอยู่ได้อย่างสงบสุขทุกที่ ส่วนความดีระดับที่ ๔ ต้องเป็นคนที่ต้องเสียสละ มีน้ำใจงดงามที่สุดจึงจะทำได้ ความดีระดับ ที่ ๑ คือไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน เช่นตั้งใจเรียนหนังสือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแม่ พ่อ ครูอาจารย์ ความดีก็ดับที่ ๒ คือไม่ทำให้ตัวเอง และคนอื่นเดือดร้อนทั้งมีประโยชน์กับตัวเอง เช่นเรียนหนังสือให้เก่งฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถ สอบปลายภาคเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูงเป็นที่น่าพอใจ ความดีระดับที่ ๓ คือไม่ทำให้ตัวเอง และคนอื่นเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและคนอื่น เช่นเรียนหนังสือให้เก่งมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษนอกจะได้เกรดเฉลี่ยสูงแล้วยังสอบแข่งขันหรือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับเหรียญทองของประเทศ ซึ่งแม่ พ่อ โรงเรียน ครู ก็จะได้รับเชิดหน้า ชูตาไปด้วย ความดีระดับที่ ๔ คือตัวเองต้องเดือดร้อนแต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ยังตั้งใจทำด้วยความเต็มใจ ตัวอย่างเช่น ลูกเสือเนตรนารี ที่ ไปอยู่ค่ายพักแรม แล้วฝนตกน้ำท่วม ตัวเองเปียกปอนหนาวสั่น ยังช่วยขนข้าวของให้เพื่อนหรือผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีคนอื่นได้ด้วยความ เต็มใจ ยินดีมีน้ำใจ ไม่มีหน้าหงิกหน้างอ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เขียน 11 Dec 2019 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)