อนุทิน 166535 - ต้นโมกข์

สำนวน when pigs fly= เมื่อหมูบินได้

ความหมาย ไม่เคย หรือเป็นไปไม่ได้ เช่น

A: Do you think I can get into Harvard?

เธอคิดว่าฉันจะเข้ามหาวิทยาลัยฮาว์วาดได้หรือไม่?

B: Yeah, when pigs fly.

เมื่อหมูบินได้นั่นแหละ (ปฏิเสธว่าเข้าไม่ได้หรอก)

…………………

เขียน 11 Dec 2019 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)