อนุทิน 166532 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๑

ช่วงนี้…พี่ฟ้าคราม เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จาก Net Flex…ซึ่งเป็นการ์ตูนเด็กบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง…ย่าและลุงภัคร หัดให้เธอฟังเสียง สำเนียงภาษาอังกฤษ จากทักษะการฟัง…อนาคต เธอจะได้คำศัพท์ การสะกดทำศัพท์ การเข้าใจในสำเนียง การพูด การอ่าน และการเขียน…ย่าทดสอบให้เธอฟังและดู เรื่อง Elsa พอจบย่าถามว่า “พอรู้เรื่องไหม?”…เธอตอบย่าว่า “พอได้อยู่จ๊ะ”…สำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงกับตัวอะไรของภาษาไทย ปู่เรจะเป็นโค้ช คอยบอกและแนะนำให้พี่ฟ้าครามในทุก ๆ วัน ตอนเย็น และหัดให้เธอเขียนทุก ๆ วัน…ตอนนี้ เธอเริ่มเข้าใจได้มากขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)