อนุทิน 166518 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๗

หมั่นฝึกจิตให้คิดแต่ทางกุศลให้มากขึ้น…ควรตัดการคิดอกุศลออกจากใจเราไปเรื่อย ๆ สุดท้ายจะพบจิตที่มีแต่คำว่า “กุศลจิต” สำหรับตัวของเราเอง…ปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ สุดท้ายจะพบว่า “การคิดบวกในสมัยใหม่ คือ การนำหลักธรรมะเข้ามาปฏิบัติต่อตัวของเราเอง” คือ การคิดดี พูดดี ทำดี นั่นเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)