อนุทิน 166516 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๕

สถิติปีนี้ ที่เมืองสองแคว…๑๒ องศา ต่ำสุดในรอบปี มีบางที่ที่ ๑๑-๑๐ องศา สำหรับแถวบ้านประมาณ ๑๒ องศาความเห็น (0)