อนุทิน 166504 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๙

ความเป็นครู…ขึ้นอยู่กับ “คุณค่าของความเป็นครู”…ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ฉันได้เป็นข้าราชการครู…การเรียน ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มิใช่เพื่อรู้…กับการเป็นคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง และได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นพอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)