อนุทิน 166500 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๘

เตรียมทำ Power Point จัดอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกี่ยวกับ Career Path…ในวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒…สำหรับวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒…บรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ มรภ.สุราษฎร์ธานีความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับท่าน..สนุกกับการทำงาน..ฝีมือเยี่ยม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด

เขียนเมื่อ 

เดินทางด้วยความปลอดภัยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น