อนุทิน 166473 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๙

แม่หนูเดวา…เริ่มคอชันขึ้น เรียกว่า “คอแข็งขึ้น”…เธอเริ่มจะอยากพูด คริ ๆ ๆ…แม่เด็ก Gen Alphaความเห็น (0)