อนุทิน 166472 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๘

๓ เดือนผ่านไป…เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก แม่หนูเดวาของย่า…มีความสุข สุขภาพกาย + จิตแข็งแรงนะลูก ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะความเห็น (0)