อนุทิน 166453 - ต้นโมกข์

จีนควรยอมรับอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของฮ่องกง ไม่ใช่ไปต่อสู้กับอัตลักษณ์อันนั้น ตอนที่ 2

ในปี 1925 คนงานชาวฮ่องกงประท้วง การประท้วงเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม ต่อต้านกับอาณานิคมอังกฤษ หลังจากที่อาณานิคมอังกฤษยิงผู้ประท้วงชาวจีนในเซียงไฮ้ ในปี 1967 ประท้วงการต่อสู้กับอาณานิคมที่ประสบผลสำเร็จของมาเก๊า ในแง่นี้ประท้วงโปรตุเกส และทำให้เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตุง กลุ่มหัวฝ่ายซ้ายได้ใช้ประโยชน์จากการโต้เถียงของกรรมกร และการประท้วงกันเป็นหมู่ที่มีลักษณะควบคุมต่อต้านชาวอังกฤษ

ในปี 1989 มีการคาดการว่าคนจำนวน 1.5 ล้านคน เดินประท้วงอย่างมีความสามัคคีกันในจตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ในปี 2003 ร่างกฎหมายในเรื่องการล่มล้าง ที่เสนอโดยรัฐบาลฮ่องกง ภายใต้บทบัญญัติที่ 23 ที่มีต่อกฎหมายที่พื้นฐานที่สุด (Basic Law) ได้ทำให้ประชรชนหวั่นใจถึงอิสรภาพขั้นพื้นฐาน ที่จะถูกลิดรอนออกไป ซึ่งก่อให้เกิดการประท้วงของมวลชน ในปี 2014 การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการเลือกตั้ง ที่ทำให้กรุงปักกิ่งมีอำนาจในการจัดการมากขึ้น ก่อให้เกิดการประท้วงที่ได้รับชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งเรียกกันว่าขบวนการร่ม (Umbrella movement)

อย่างไรก็ตาม การประท้วงครั้งล่าสุดนี้ไม่ต่างอะไรกับการลุกฮือที่มาก่อนหน้านั้น แต่ก็มีตัวตนในการประท้วง โดยมีแนวคิดว่าหากการรับรองเสรีภาพของชาวฮ่องกงถูกทำลายไป พวกเขาจะสูญเสียเสรีภาพไปตลอดกาล

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Rana Mitter. China should accept Hong Kong’s unique identity, not fight it

เขียน 04 Dec 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)